Phát hiện loài bọ cạp mới ở Việt Nam

ThienNhien.Net – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật vừa phát hiện loài bò cạp mới ở miền núi phía bắc Việt Nam.

Loài bọ cạp này có tên có tên khoa học Euscorpiops cavernicola Lourenco & Phạm. Chúng được phát hiện bởi tiến sĩ Phạm Đình Sắc thuộc Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và tiến sĩ Wilson Lourenco thuộc Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Paris (Pháp).

Con bọ cạp mới phát hiện (Ảnh: Vast.ac/VTC News)
Con bọ cạp mới phát hiện (Ảnh: Vast.ac/VTC News)

Loài bọ cạp mới thuộc họ Euscorpiidae, được nhóm nghiên cứu mô tả dựa trên các mẫu vật thu thập được trong hang Hua Ma, xã Quảng Khê (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn). Mô tả của loài được công bố trên tạp chí Quốc tế Comptes Rendus Biologies tháng 7 vừa qua.

Đây là lần đầu tiên, các nhà khoa học ghi nhận loài bọ cạp họ Euscorpiidae phân bố trong môi trường hang động.

Theo tiến sĩ Phạm Đình Sắc, phát hiện mới không chỉ có ý nghĩa trong khoa học mà còn có giá trị thực tiễn cao, bởi nọc bọ cạp là nguyên liệu tự nhiên tiềm năng cho ngành dược hiện tại và trong tương lai.

Theo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam