Đồng Nai: Kiến nghị loại hai dự án, tạm ngưng ba dự án thủy điện

ThienNhien.Net – Ngày 1-9, nguồn tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết lãnh đạo tỉnh này đã có văn bản kiến nghị loại bỏ hai dự án và tạm ngưng ba dự án (trong số năm dự án Quy hoạch thủy điện bậc thang trên địa bàn).

Đây là các dự án thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2010-2020, có xét tới 2030 (gọi tắt là Tổng sơ đồ 7), đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc kiến nghị loại khỏi quy hoạch hai dự án Thủy điện Tà Lài (huyện Tân Phú) và Thủy điện Ngọc Định (huyện Định Quán) do các dự án này có công suất nhỏ, hiệu quả thấp. Trong khi hai dự án này nằm gần Vườn quốc gia Cát Tiên và Nhà máy thủy điện Trị An, phải chiếm dụng nhiều đất sản xuất…

Tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị Bộ Công Thương đưa ba dự án thủy điện (Phú Tân 1, Phú Tân 2, Thanh Sơn) vào danh sách các dự án tạm dừng. Ba dự án này chỉ được cho phép đầu tư sau năm 2015 nếu đảm bảo có hiệu quả kinh tế và ít tác động đến môi trường – xã hội, phải có đánh giá tác động môi trường trước khi triển khai.