Nâng cao nhận thức phòng, chống thiên tai cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc thành phố Hà Nội chú trọng lồng ghép nội dung về công tác phòng, chống thiên tai đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.

Ban Dân tộc thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo số 121/BC-BDT về sơ kết thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 16/11/2018 của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, thực hiện kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, Ban Dân tộc thành phố đã chủ động phối hợp, thông tin với các đơn vị liên quan để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng, chống thiên tai. Đồng thời, thường xuyên phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra; thực hiện tốt phương châm “3 sẵn sàng, 4 tại chỗ và 5 không” trong công tác phòng, chống thiên tai.

Ban Dân tộc thành phố cũng đã kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại cơ quan. Thời gian qua, công chức, người lao động của Ban đã tuyên truyền và thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai tại nơi cư trú và nơi làm việc nên không có bị thiệt hại gì về tài sản, người…

Về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai, Ban cũng đã thực hiện tốt kiểm tra, tu sửa hệ thống đường thoát nước, sửa chữa kịp thời các thiết bị bị hỏng, không an toàn…

Thông qua các hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức của công chức, người lao động của Ban về công tác phòng, chống thiên tai trong bối cảnh hiện nay; tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố về công tác phòng, chống thiên tai…

Để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn trong thời gian tới, Ban Dân tộc thành phố sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Ban trong công tác phòng, chống thiên tai. Tổ chức phổ biến và thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai cùng các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của thành phố về công tác phòng, chống thiên tai đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan để mọi người biết và nghiêm túc thực hiện.

Ban Dân tộc thành phố cũng sẽ chủ động phòng, chống, ứng phó với các diễn biến bất thường, cực đoan của thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đặc biệt, thường xuyên chú trọng lồng ghép nội dung về công tác phòng, chống thiên tai đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố để biết, hiểu và thực hiện nghiêm Kế hoạch số 210/KH-UBND của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết số 76/NĐ-CP, ngày 18/6/2018, của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố.