Đẩy nhanh các dự án thành phần đảm bảo tiến độ thủy điện Sơn La-Lai Châu

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La-Lai Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thành phần đảm bảo tiến độ dự án thủy điện Sơn La-Lai Châu.

Ảnh minh họa (ThienNhien.Net)
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Phó Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành hồ sơ quyết toán dự án xây dựng công trình thủy điện Sơn La trước ngày 30/6/2014. Đối với dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, cần hoàn thành các hạng mục, dự án thành phần trực tiếp phục vụ sản xuất trong năm 2013; hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ các dự án thành phần trong năm 2014; đồng thời hoàn thành quyết toán Dự án di dân tái định cư trong năm 2015.

Đối với dự án thủy điện Lai Châu, Phó Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành khối lượng công việc, cung cấp thiết bị đáp ứng tiến độ phê duyệt; thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình; lập và phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thực hiện di chuyển các hộ dân đến nơi tái định cư, bảo đảm đáp ứng tiến độ chung của dự án thủy điện Lai Châu.

Để đạt được mục tiêu trên, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện đấu thầu cung cấp thiết bị công nghệ còn lại, cung cấp bản vẽ thi công và dự toán Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu đáp ứng tiến độ thi công; phê duyệt Dự toán kinh phí xây dựng Đề án “Ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La” trong tháng 9/2013.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thành phần; nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, bàn giao đưa vào sử dụng các dự án thành phần đã hoàn thành tại các khu, điểm tái định cư; thực hiện hoàn thành việc thu hồi đất, giao đất, bù chênh giá trị sử dụng đất và hướng dẫn nhân dân sớm ổn định đời sống, tổ chức lại sản xuất.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và việc chấp hành các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư và các cơ chế, chính sách áp dụng cho Dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La và thủy điện Lai Châu.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu xây dựng kế hoạch chi tiết để đảm bảo hoàn thành việc thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trong năm 2014; tập trung quyết toán bảo đảm hoàn thành quyết toán toàn bộ Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trong năm 2015.

UBND tỉnh Lai Châu tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và di chuyển dân theo đúng các quy định hiện hành, nhằm đáp ứng tiến độ chung của toàn Dự án thủy điện Lai Châu.