Bến Tre: Xử lý nghiêm sai phạm cho tổ chức nước ngoài thuê đất

ThienNhien.Net – Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bến Tre cho biết, trên địa bàn tỉnh Bến Tre hiện có 36 tổ chức nước ngoài thuê đất. Bên cạnh các tổ chức theo đất đúng quy định cũng còn một số tổ chức nước ngoài thuê đất không đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, có 19 tổ chức thuê đất đúng quy định pháp luật (4 tổ chức được UBND tỉnh cho thuê, 15 tổ chức thuê đất trong các khu công nghiệp, tổng diện tích là 699.604,9 m2). Các tổ chức này đều thực hiện đúng các nghĩa vụ tài chính và sử dụng đúng mục đích theo hợp đồng đã ký kết.

Bên cạnh đó, có 17 tổ chức nước ngoài thuê đất không đúng quy định pháp luật, tổng diện tích là 827.185,7 m2.

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre, các doanh nghiệp nước ngoài thuê đất không thông qua Sở Tài nguyên – Môi trường mà chỉ tiến hành các thủ tục công chứng, chứng thực tại các UBND xã hoặc phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp Bến Tre. Ngoài sai phạm về thủ tục, trình tự, một số doanh nghiệp còn sử dụng đất không đúng mục đích.

Việc tổng kiểm tra thực trạng người nước ngoài thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre được UBND tỉnh chỉ đạo sau khi Sở Tài nguyên – Môi trường phát hiện một số tổ chức nước ngoài thuê đất không đúng trình tự tại một số xã thuộc các huyện Bình Đại, Mỏ Cày Nam.

Cũng theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre, việc giải quyết các hợp đồng này sẽ được triển khai theo hướng xác lập quyền Nhà nước cho thuê đất theo đúng trình tự pháp luật. Người dân đã cho thuê đất có thể giao hẳn quyền sử dụng đất lại cho Nhà nước hoặc giao lại trong thời hạn đúng bằng thời hạn trong hợp đồng cho thuê đã ký với các tổ chức nước ngoài. Sai phạm của các cấp chính quyền liên quan cũng sẽ được xử lý nghiêm minh.