Châu Âu thông qua chương trình chuyển đổi sang kinh tế sạch

Ngày 29/4, Nghị viện châu Âu (EP) đã chính thức thông qua thỏa thuận về Chương trình môi trường và khí hậu châu Âu (LIFE) giai đoạn 2021-2027.

Đây là chương trình cấp Liên minh châu Âu (EU) duy nhất dành riêng cho khí hậu và môi trường châu Âu đầy tham vọng nhất.

Một nhà máy điện gió trên biển tại Pháp. (Ảnh: AFP)

Theo đó, thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 với mục tiêu góp phần chuyển đổi sang nền kinh tế sạch, tuần hoàn, hiệu quả năng lượng, carbon thấp và ứng phó với biến đổi khí hậu, nhằm bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, cũng như ngăn chặn và đẩy lùi sự mất đa dạng sinh học.

Tổng ngân sách được phân bổ cho LIFE là 5,4 tỉ euro (tương đương khoảng 6,55 tỉ USD), trong đó 3,5 tỉ euro dành cho các hoạt động liên quan đến môi trường và 1,9 tỉ euro cho hành động chống biến đổi khí hậu.

Chương trình sẽ giúp lồng ghép hành động chống biến đổi khí hậu và đạt được mục tiêu chung là dành ít nhất 30% ngân sách của EU cho các mục tiêu khí hậu. LIFE cũng sẽ hỗ trợ nhiều dự án đa dạng sinh học và dành 7,5% ngân sách hàng năm của EU cho các mục tiêu này từ năm 2024 và 10% vào năm 2026 và 2027.

Ủy ban châu Âu sẽ theo dõi và báo cáo thường xuyên về việc tích hợp các mục tiêu khí hậu và đa dạng sinh học, bao gồm cả theo dõi chi tiêu.

Chương trình LIFE, ra mắt vào năm 1992, là chương trình duy nhất của EU dành riêng cho môi trường và hành động khí hậu. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thực hiện luật pháp và chính sách của EU trong các lĩnh vực này thông qua các dự án đồng tài trợ với giá trị gia tăng của châu Âu.