Gây thiệt hại về rừng thuộc sở hữu nhà nước bị phạt tối đa 1,54 tỷ đồng/ha

ThienNhien.Net – Để góp phần giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến thực hiện công tác giao rừng, cho thuê rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, bồi thường giá trị rừng khi nhà nước thu hồi, bồi thường thiệt hại về rừng đối với người có hành vi vi phạm gây thiệt hại cho nhà nước, Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông đã thông qua Nghị quyết về giá rừng bình quân của các loại rừng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giá rừng bình quân các loại rừng trên địa bàn được áp dụng đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trong nước liên quan đến việc xác định và áp dụng giá rừng bình quân của các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Ảnh: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Nghị quyết quy định: giá rừng bình quân các loại rừng (gồm giá trị lâm sản và giá trị môi trường của rừng) áp dụng để tính tiền bồi thường thiệt hại đối với người có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại về rừng thuộc sở hữu nhà nước.

Theo đó, nếu người nào vi phạm các quy định về bảo vệ rừng gây thiệt hại thiệt hại đối với rừng gỗ thường xanh sẽ phải bồi thường thiệt hại từ 28,8 triệu đồng (đối với rừng nghèo trữ lượng từ 10 – 100 m3/ha) đến 1,32 tỷ đồng/ha (đối với rừng rất giàu trữ lượng trên 300 m3/ha).

Đối với rừng khộp, nếu vi phạm sẽ bị phạt từ 49,9 triệu đồng đến 1,54 tỷ đồng/ha.

Các loại rừng hỗn giao gỗ – tre nứa và rừng lồ ô, tre nứa người vi phạm sẽ phải bồi thường 16 – 592,4 triệu đồng/ha.

Đăk Nông áp dụng giá quyền sử dụng rừng tự nhiên của các loại rừng theo từng trạng thái rừng để tính tiền sử dụng rừng khi nhà nước giao rừng có thu tiền sử dụng rừng hoặc không thu tiền sử dụng rừng; tính giá trị vốn góp bằng quyền sử dụng rừng của nhà nước tại doanh nghiệp hoặc khi cho thuê rừng không thông qua đấu giá quyền sử dụng rừng.

Khi nhà nước giao rừng, cho thuê rừng hoặc liên doanh, liên kết với doanh nghiệp, rừng trên địa bàn tỉnh được tính giá từ 3,5 đến 49,7 triệu đồng/ha (đối với rừng gỗ thường xanh); từ 9,9 đến 58,7 triệu đồng/ha đối với rừng khộp và từ 812 nghìn đến 26,4 triệu đồng/ha đối với rừng hỗ giao gỗ – tre nứa và lồ ô, tre nứa.

Khi tính tiền bồi thường đối với việc chuyển đổi diện tích rừng sang mục đích khác hoặc tính giá trị để thế chấp vay vốn, Đăk Nông quy định rừng gỗ thường xanh được tính giá từ 7,2 đến 220 triệu đồng/ha; rừng khộp từ 20,2 đến 257,7 triệu đồng/ha; rừng hỗn giao gỗ – tre nứa và rừng lồ ô, tre nứa từ 4,2 đến 98,7 triệu đồng/ha.

Đối với rừng trồng các loại cây chính trên địa bàn tỉnh (cây keo, thông, dầu, xoan, sao), tỉnh Đăk Nông tính giá trị quyền sở hữu rừng khi nhà nước giao rừng có hoặc không thu tiền sử dụng rừng; tính giá trị góp vốn bằng quyền sở hữu rừng của nhà nước tại doanh nghiệp và tính giá trị bồi thường khi nhà nước thu hồi rừng.

Theo đó, tùy theo từng loại cây có giá khác nhau, rừng trồng keo năm thứ nhất có giá thấp nhất 23,8 triệu đồng/ha, cao nhất 28,4 triệu đồng/ha, khi rừng đã ở cấp tuổi II (từ năm 4 đến năm thứ 7) có giá từ 55,6 – 62,6 triệu đồng/ha.

Đối với các loại cây lâu năm (thông, dầu, xoan, sao) năm thứ nhất có giá 16,8 – 42,2 triệu đồng/ha, ở cấp tuổi II (từ năm thứ 6 đến năm thứ 10) có giá từ 86,8 – 118,4 triệu đồng/ha.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, khi có sự điều chỉ quy hoạch, kế hoạch sử dụng rừng hoặc khi giá quyền sử dụng rừng đất, giá quyền sở hữu rừng trồng thực tế trên thị trường tăng hoặc giảm trên 20% so với giá quy định tại bảng giá rừng liên tục trong thời gian trên 6 tháng hoặc có vấn đề bất cập, phát sinh thì UBND tỉnh thống nhất với thường trực HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh và báo cáo HĐND tỉnh.