Ðầu tư 1,65 triệu USD chi trả dịch vụ môi trường rừng

ThienNhien.Net – Ngày 29-7, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF) đã ký Biên bản ghi nhớ tài trợ cho dự án “Tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam”.

Ðây là dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm thúc đẩy triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Dự kiến thời gian thực hiện dự án bắt đầu từ năm 2014 đến 2016, với tổng vốn đầu tư là 1.650.000 USD, trong đó cam kết tài trợ không hoàn lại từ Quỹ giảm nghèo Nhật Bản (JFPR) ủy thác qua ADB là 1.500.000 USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 150.000 USD.