Đề xuất thành lập Cảnh sát rừng

ThienNhien.Net – Bộ NN&PTNT cho biết, Bộ này vừa nhận được văn bản thông báo  ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ NN&PTNT triển khai Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc.

Bên cạnh đó, hoàn chỉnh Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động kiểm lâm, báo cáo Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011- 2020, thống nhất có nên thành lập Cảnh sát rừng hay không để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. Bộ NN&PTNT cũng có nhiệm vụ nâng cao chất lượng cả 3 loại rừng đặc dụng, phòng hộ và rừng sản xuất, bảo đảm đa dạng sinh học, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành đôn đốc, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng…