Thu hơn 300 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng

ThienNhien.Net – Bộ NN-PTNT cho biết, từ đầu năm đến nay, nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng đã đạt hơn 309 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch. Đây là một trong những nguồn lực quan trọng được huy động từ những bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng để hỗ trợ cho các chủ rừng bảo vệ, phát triển rừng.

Đến nay, đã có 36 tỉnh có rừng trong cả nước tiến hành nguồn thu dịch vụ môi trường rừng, trong đó 29 tỉnh đã thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh để chủ trì triển khai chính sách và tiếp nhận tiền dịch vụ môi trường rừng.

Quỹ TW đã chuyển cho các tỉnh 143,6 tỷ đồng. Số còn lại đang tiến hành giải ngân cho các tỉnh còn vướng về thủ tục hoặc chưa thành lập Quỹ, chưa có bộ máy nhân sự để nhận tiền.

Bộ NN-PTNT cũng có đề nghị một số địa phương thực hiện khẩn trương hơn việc bố trí kinh phí để thực hiện rà soát, xác định diện tích rừng theo chủ rừng, phối hợp với chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc việc trồng rừng thay thế diện tích rừng khi chuyển sang mục đích khác, tạo cơ sở để công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng được thuận lợi.