Gần 200 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo sống chung với lũ

ThienNhien.Net – Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Long An đã hỗ trợ gần 200 tỷ đồng cho hơn 15.000 hộ chính sách, hộ nghèo vào cụm, tuyến dân cư vượt lũ để mua nền nhà, xây dựng nhà ở chung sống với lũ.

Nhờ được hỗ trợ, hiện nay đã có hơn 11.000 hộ mua nền nhà và hơn 9.000 hộ vào xây dựng nhà ở cụm, tuyến dân cư vượt lũ ổn định cuộc sống và khai thác nguồn lợi thủy sản mùa lũ về. Điển hình như gia đình anh Nguyễn Văn Tài là hộ nghèo thuộc diện chính sách ở xã Vĩnh Đại (huyện Tân Hưng), năm 2011 Ngân hàng chính sách hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng để mua nền nhà ở cụm dân cư vượt lũ xã Vĩnh Đại và cho vay thêm 13 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Từ đó gia đình anh ổn định cuộc sống không còn phải chạy lũ, hàng năm anh còn chủ động khai thác cá trong 3 tháng lũ, thu nhập từ 20 – 25 triệu đồng, góp phần thoát nghèo.

Ngoài ra, các Ngân hàng: Nông nghiệp, Công thương còn hỗ trợ hơn 100 tỷ đồng giúp các hộ vào cụm, tuyến dân cư vượt lũ vay vốn để mua ngư cụ đánh bắt cá, mở tiệm mua bán tạp hóa, vật tư nông nghiệp, mở tiệm sửa chữa máy nông cơ, mở hiệu may, thêu, dệt, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động ở cụm, tuyến.

Liên minh hợp tác xã tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, trường dạy nghề mở lớp đào tạo nghề đan lục bình xuất khẩu cho gần 1.000 hộ ở các cụm, tuyến thuộc các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, giúp bà con khai thác cây lục bình trôi nổi theo dòng nước lũ để đan giỏ xách, thảm, cải thiện cuộc sống.