“Biến đổi khí hậu” được xem xét tại Hội nghị cấp cao ASEAN

ThienNhien.Net – Theo chương trình nghị sự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 20 được đưa ra tại phiên họp trù bị tổ chức vào ngày 4/3 tại Phnom Penh, Campuchia, biến đổi khí hậu sẽ là một trong những nội dung được quan tâm, xem xét.

Cùng với nội dung này, một số các vấn đề khác nằm trong nhóm các vấn đề văn hóa – xã hội cũng sẽ được xem xét thảo luận như: các lễ hội văn hóa nghệ thuật khu vực ASEAN, khái niệm kênh truyền hình ASEAN, công nhân nhập cư, ma túy, quản lý thảm họa, phụ nữ và trẻ em…

Đặc biệt, các quan chức cấp cao ASEAN sẽ tập trung bàn về vấn đề kinh tế, an ninh khu vực với các chủ đề trọng tâm như: hợp tác phát triển nguồn nhân lực, tham vấn về chính sách tài chính và kinh tế vĩ mô, củng cố sự kết nối về cơ sở hạ tầng và viễn thông, dự thảo gốc Hiệp định về Khu vực Đông Nam Á phi vũ khí hạt nhân và An ninh Hàng hải của ASEAN…

Dự kiến, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 20 và các hội nghị liên quan diễn ra trong hai ngày 3-4/4.