Dời KCN Biên Hòa 1 để bảo vệ nước sông Đồng Nai

ThienNhien.Net – Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai, góp phần cải thiện nguồn nước cấp cho khoảng 20 triệu dân sống trên lưu vực sông Đồng Nai, trong đó có gần 10 triệu dân TP. HCM, UBND TP. HCM vừa đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai sớm triển khai dự án di dời Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Sông Đồng Nai hiện là nguồn cung cấp nước quan trọng cho sinh hoạt, sản xuất, góp phần phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của TP. HCM cũng như các tỉnh lân cận.

Đến năm 2025, tổng nhu cầu nước sạch của TP. HCM là 3,7 triệu m³/ngày đêm, trong đó riêng nguồn nước từ sông Đồng Nai cung cấp lên đến 2,5 triệu m³/ngày đêm.