Cần có chiến lược dài hạn ứng phó BĐKH

ThienNhien.Net – Việt Nam nên có chiến lược trung và dài hạn để đảm bảo có nguồn tài chính đáp ứng được các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).

Các giải pháp tìm kiếm, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính cho BĐKH đã được các đại biểu trong nước và quốc tế thảo luận tại hội thảo do nhóm công tác về BĐKH của các tổ chức phi chính phủ (CCWG) và mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam về BĐKH (VNGO&CC) tổ chức vào ngày 11/6.

Được biết, Quỹ Môi trường Toàn cầu ở Việt Nam trong giai đoạn năm 2010 – 2014 sẽ tập trung hỗ trợ về đa dạng sinh học, sử dụng đất và BĐKH. Ngoài các nguồn hỗ trợ từ các nhà tài trợ, năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đầu tư 11 dự án ưu tiên cho BĐKH.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thuộc chương trình hỗ trợ ứng phó với BĐKH với tổng dự toán khoảng 14.300 tỷ đồng, vốn đối ứng các địa phương 3.000 tỷ đồng.