Loại khỏi quy hoạch 28 dự án thủy điện

ThienNhien.Net – Ngày 4/6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã loại bỏ khỏi quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ của tỉnh 28 địa điểm nghiên cứu dự án thủy điện.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, dù được quy hoạch đã lâu, nhưng đến nay, những dự án trên vẫn chưa có nhà đầu tư, hiệu quả kinh tế kém, diện tích chiếm dụng đất nhiều…

Trong quy hoạch trước đó, những dự án thủy điện nhỏ này có công suất từ 0,8 – 5 MW, nằm ở địa bàn các huyện: Lâm Hà, Đức Trọng, Đam Rông, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Di Linh và TP.Đà Lạt.