Hà Nội tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản

ThienNhien.Net – UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn đã ban hành để sửa đổi theo đúng quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản khác có liên quan.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát các giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản (KTKS), bảo đảm việc cấp phép theo đúng quy định của pháp luật; rà soát và có văn bản thông báo, yêu cầu các tổ chức, cá nhân đã được UBND TP cấp giấy phép KTKS khắc phục vi phạm, nếu quá thời hạn quy định mà không thực hiện sẽ đề nghị UBND TP thu hồi giấy phép…