Phê duyệt dự án xây đập tạm trả nước sông Vu Gia

ThienNhien.Net – Ngày 9/5, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng công trình đào vét, khai thông dòng chảy hạ lưu sông Vu Gia – Thu Bồn để chống hạn, nhiễm mặn năm 2013 và xây dựng đập tạm trên sông Quảng Huế (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) với tổng mức đầu tư hơn 1,2 tỉ đồng.

Theo đó, công trình đào vét, khai thông dòng chảy hạ lưu sông Vu Gia – Thu Bồn sẽ có các hạng mục là đào vét lạch dẫn vào bể hút trạm bơm Ái Nghĩa; khai thông đoạn đầu sông Lạc Thành và đoạn đầu sông Vĩnh Điện.

Riêng việc xây dựng đập tạm trên sông Quảng Huế là nhằm để điều tiết dòng chảy đưa nước trả về sông Vu Gia, cải thiện tình trạng thiếu nước lâu nay cho hơn 1,5 triệu người dân và hơn 10.000 ha lúa ở vùng hạ lưu.