Đồng Nai đầu tư 660 tỷ đồng bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Trong năm 2013, tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ dành khoảng 660 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013, tỉnh tập trung hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu là thu gom và xử lý 95% chất thải sinh hoạt và công nghiệp không nguy hại, 100% chất thải y tế, 72% chất thải nguy hại.

Ảnh minh họa: Báo Bình Thuận
Ảnh minh họa: Báo Bình Thuận

Trong năm 2013, Đồng Nai phấn đấu đạt mục tiêu 100% Khu công nghiệp trên địa bàn có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường, trong đó, 100% Khu công nghiệp lấp đầy trên 50% diện tích cho thuê được đầu tư trạm quan trắc môi trường tự động; tỷ lệ che phủ rừng đạt 29,76%; tỷ lệ dân số thành thị được cấp nước sạch sinh hoạt đạt 98,6%; dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh đạt 93,8%.

Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, đến thời điểm này toàn tỉnh đã có 18/21 khu công nghiệp lấp đầy trên 50% diện tích được đầu tư lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động. Ba khu công nghiệp chưa lắp đặt được trạm quan trắc môi trường tự động gồm khu công nghiệp Nhơn Trạch 2-Nhơn Phú, khu công nghiệp Xuân Lộc và khu công nghiệp Ông Kèo. Trong đó, khu công nghiệp Xuân Lộc do chưa có đủ nước thải, còn khu công nghiệp Ông Kèo chưa có hệ thống xử lý nước thải.