Đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định tài trợ dự án phát triển đô thị

ThienNhien.Net – Chính phủ vừa có công văn đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định vay, Hiệp định tài trợ không hoàn lại cho dự án “Phát triển đô thị dọc hành lang Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng“, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, ngày 17/1/2013 tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký với đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Hiệp định vay, Hiệp định tài trợ không hoàn lại cho dự án “Phát triển đô thị dọc hành lang Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng”.

Theo đó, ADB cam kết tài trợ cho Việt Nam một khoản tín dụng ưu đãi trị giá 130 triệu USD với thời hạn vay là 32 năm trong đó có 8 năm ân hạn với lãi suất 1%/năm và 1,5%/năm trong thời gian trả nợ tiếp theo. Đồng thời ADB cũng tài trợ không hoàn lại cho Việt Nam một khoản trị giá 1 triệu USD từ Quỹ cơ sở hạ tầng môi trường đô thị (UEIF). Dự án do UBND tỉnh Quảng Trị và Tây Ninh là cơ quan chủ quản. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong 6 năm (2013-2018).

Khoản vay và khoản tài trợ nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi các hành lang giao thông thành hành lang kinh tế thông qua việc nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị ưu tiên và xây dựng năng lực thể chế tại 2 tỉnh Quảng Trị và Tây Ninh trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.