Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông, trị giá 147,2 triệu USD, trong đó vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) 130 triệu USD.

UBND các tỉnh Quảng Trị và Tây Ninh tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan để hoàn thiện nội dung dự án, chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện, UBND các tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan bảo đảm hiệu quả đầu tư và mục tiêu đề ra.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND các tỉnh Quảng Trị và Tây Ninh xem xét cơ chế tài chính cho dự án theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Được biết, các hoạt động chủ yếu của dự án bao gồm việc hoàn thiện, mở rộng tuyến đường giao thông đô thị, xây dựng nhà máy xử lý nước thải, kè bảo vệ bờ sông, phục hồi cảng sông, mở rộng hệ thống cấp nước, xây dựng các khu rác thải hợp vệ sinh và các khu tái chế rác thải thành vật liệu, tăng cường năng lực quản lý đô thị và quy hoạch phát triển tổng thể cho ba đô thị của tỉnh Quảng trị là Đông Hà, Lao Bảo, Khe Sanh và đô thị Mộc Bài thuộc tỉnh Tây Ninh.

Việc đầu tư thực hiện các hoạt động dự án trên sẽ góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương và giúp chuyển đổi các “hành lang giao thông’ trở thành các “hành lang kinh tế’ thực thụ. Dự án trên sẽ triển khai tại các đô thị hưởng lợi trong vòng 6 năm, dự kiến từ tháng 1/2013 đến tháng 12/2018.