Cơ hội nhận học bổng sau đại học tại Singapore

Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu của Singapore (A * STAR), Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) và Đại học Quốc gia Singapore (NUS) cung cấp 240 học bổng sau đại học (Singa) dành cho các sinh viên quốc tế. Học bổng thuộc bậc tiến sĩ dành cho các ứng viên có niềm đam mê nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật, có kết quả học tập xuất sắc, trình độ tiếng Anh tốt.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 01/06/2013.

Xem thông tin chi tiết về học bổng và hướng dẫn nộp hồ sơ tại đây.