Canada rút khỏi Công ước chống sa mạc hóa của Liên Hợp quốc

ThienNhien.Net – Một tuần sau tuyên bố hợp nhất Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) vào Bộ Ngoại giao và Thương mại quốc tế, Canada đã quyết định rút ra khỏi Công ước chống sa mạc hóa của Liên Hợp quốc (UNCCD) – Công ước thúc đẩy các chính sách giảm thiểu tác động của khô hạn và thoái hóa đất.

Bộ trưởng Bộ Hợp tác quốc tế Canada Julian Fantino cho biết việc tham gia Công ước chống sa mạc hóa “đã gây nhiều tốn kém cho Canada trong khi không mang lại mấy kết quả”.

Ủy ban Công ước chỉ được thông báo về quyết định trên sau khi các phương tiện truyền thông Canada đã đưa tin từ tuần trước. Ủy ban cho biết lấy làm tiếc về quyết định rút khỏi Công ước của Canada – thành viên đóng góp tới 3,127% cho ngân sách hàng năm của Công ước.

Được biết, trước khi có tuyên bố hợp nhất, Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) đã đóng cửa một loạt văn phòng viện trợ cấp khu vực tại Canada và giảm số lượng quốc gia mà cơ quan này từng viện trợ.