Chuyển gần 6.500 ha đất trồng lúa sang cây trồng cạn để đối phó hạn

ThienNhien.Net – Thời tiết nắng hạn kéo dài đã làm cho hầu hết các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bình Định đều cạn kiệt. Đến cuối tháng 3, các hồ chỉ còn khoảng 245/572 triệu m3, bằng 42 % tổng dung tích thiết kế.

Để đảm bảo sản xuất ổn định và ưu tiên nước cho sinh hoạt và chăn nuôi, vụ hè thu năm nay tỉnh Bình Định sẽ chuyển gần 6.500 ha trong tổng số 33.000 ha diện tích đất trồng lúa sang canh tác các cây trồng cạn ; trong đó, tập trung là các huyện Phù Mỹ 2.120 ha, Phù Cát 1.351 ha, Hoài Nhơn 1.120 ha, Tây Sơn 860 ha và một số huyện khác.

Tùy theo tình hình thực tế của các loại đất, các huyện sẽ chỉ đạo nông dân chuyển sang các cây trồng cạn lương thực khác và có giá trị kinh tế cao như ngô, lạc (đậu phụng) và rau quả các loại.

Được biết, vụ sản xuất đông xuân 2012-2013 của tỉnh Bình Định cũng bị ảnh hưởng nắng hạn nên tổng diện tích gieo trồng chỉ đạt 45.711/47.669 ha.