Trình đề án phát triển vùng tái định cư thủy điện Sơn La trong quý II/2013

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai xây dựng Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý II/2013.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thành phần thuộc Dự án di dân tái định cư; lập kế hoạch nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, bàn giao đưa vào sử dụng các dự án thành phần đã hoàn thành tại các khu, điểm tái định cư theo từng tháng, từng quý, đồng thời kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này ở từng địa phương; bảo đảm hoàn thành việc thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trong năm 2014.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương xây dựng và thực hiện mô hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp kết hợp với nông, lâm nghiệp gắn với di dân, tái định cư; đề xuất giải pháp phát triển các ngành nghề phụ, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

UBND các tỉnh liên quan phải tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí hỗ trợ sản xuất còn lại cho các hộ tái định cư theo quy hoạch chi tiết được duyệt, trong đó cần chú trọng các biện pháp lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất làm tăng thu nhập trên diện tích đất được giao,

Địa phương cần bố trí cán bộ khuyến nông, khuyến lâm đến từng điểm tái định cư hướng dẫn người dân xây dựng phương án sản xuất cụ thể, xây dựng mô hình sản xuất để rút kinh nghiệp và nhân rộng; triển khai thực hiện phương án chuyển đổi ngành nghề cho người dân tái định cư phi nông nghiệp…

Mục tiêu phấn đấu của dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La là năm 2013 sẽ hoàn thành công tác thu hồi đất, giao đất sản xuất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và triển khai phương án sản xuất cho các hộ tái định cư và phương án chuyển đổi ngành nghề cho người dân tái định cư phi nông nghiệp và di vén. Năm 2014 sẽ đưa vào sử dụng toàn bộ các dự án thành phần.