Kỷ luật 8 cán bộ kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang

ThienNhien.Net – Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh, ông Đào Huy Phiên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định kỷ luật 8 cán bộ ở Trạm Kiểm lâm Hòa Hải và Trạm Kiểm lâm Sao La (Vườn Quốc gia Vũ Quang) do thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Theo đó, lãnh đạo Vườn Quốc gia Vũ Quang đã quyết định cách chức Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Hòa Hải đối với ông Nguyễn Đình Lê; khiển trách trước toàn đơn vị các kiểm lâm viên: Phan Trọng Tuân, Trần Văn Quỳnh, Thái Ngọc Sơn, Đỗ Đức Thăng (Trạm Kiểm lâm Hòa Hải) và Nguyễn Phi Hùng, Hồ Phúc Sơn Sơn, Nguyễn Bá Hồng (Trạm Kiểm lâm Sao La).

Được biết, trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến 12/2012, tại tiểu khu 198+204 rừng do Trạm kiểm lâm Hòa Hải và Trạm Kiểm lâm Sao La (thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang) quản lý, bảo vệ đã xảy ra vụ chặt phá rừng gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi để xảy ra sự việc, 8 kiểm lâm kể trên đã phải làm giải trình, kiểm điểm và nhận trách nhiệm.