Thu hút đầu tư vào các KCN vẫn đạt khá

ThienNhien.Net – Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai (DIZA) cho biết, trong quý I-2013 đã cấp phép cho 8 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 130 triệu USD, điều chỉnh 67 dự án (trong đó có 12 dự án tăng vốn với tổng vốn tăng gần 92 triệu USD); ngoài ra còn cấp phép cho 4 dự án trong nước với vốn đầu tư đăng ký gần 948 tỷ đồng và điều chỉnh 3 dự án trong nước.

Theo đánh giá, thu hút đầu tư đối với dự án cấp mới trong 3 tháng đầu năm 2013 không tăng về số dự án nhưng tổng vốn đầu tư tăng cao so với cùng kỳ năm 2012, đẩy tổng vốn đầu tư thu hút trong quý I-2013 tăng cao so với cùng kỳ, đạt hơn 165% và đạt hơn 22% kế hoạch năm 2013.