Đồng Nai hoàn thiện 8 trạm quan trắc nước thải

ThienNhien.Net – Theo ông Võ Văn Chánh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, đến nay tỉnh Đồng Nai đã lắp đặt hoàn chỉnh 8 trạm quan trắc nước thải tự động tại các khu công nghiệp lấp đầy trên 50% diện tích.

Ông Chánh cho biết kế hoạch của tỉnh Đồng Nai là xây dựng 13 trạm quan trắc nước thải tự động tại các khu công nghiệp với kinh phí gần 80 tỷ đồng.

Ngoài 8 trạm trên, hiện 5 trạm quan trắc ở khu công nghiệp Loteco, Bàu Xéo, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch 5 và dệt may Nhơn Trạch, cũng đang được tiến hành xây dựng và sẽ hoàn thành vào quý II năm nay.

Tất cả thiết bị lắp đặt trạm quan trắc đều được nhập khẩu từ nước ngoài và vận chuyển về Việt Nam bằng đường hàng không.

(Ảnh: pops.org.vn)
Kế hoạch của tỉnh Đồng Nai là xây dựng 13 trạm quan trắc nước thải tự động tại các khu công nghiệp với kinh phí gần 80 tỷ đồng (Ảnh: pops.org.vn)

Sau khi đi vào hoạt động, các trạm quan trắc có khả năng quan sát 24/24 giờ quá trình vận hành và hệ thống xử lý nước thải của các doanh nghiệp; các thiết bị lấy mẫu nước thải tự động cho phép điều khiển lấy mẫu từ xa.

Qua camera, các số liệu đo đạc được truyền về Trạm điều hành sẽ giúp cơ quan chức năng theo dõi nước thải sau xử lý của các doanh nghiệp.

Hiện Đồng Nai có 27 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng lượng nước thải khoảng 70.000 m3/ngày, trong đó có 25/27 khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Tỉnh Đồng Nai đề ra mục tiêu đến năm 2015, tất cả các khu công nghiệp trên địa bàn đều có hệ thống quan trắc nước thải tự động.

Ngoài trạm quan trắc nước thải, đến thời điểm này, trên địa bàn Đồng Nai có 4 trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục trên sông Đồng Nai và 2 trạm quan trắc không khí tự động cũng đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng.