Liên hợp quốc thành lập Hội đồng Môi trường

ThienNhien.Net – Đại Hội đồng Liên hợp quốc ngày 14/3 đã thông qua quyết định thành lập Hội đồng Môi trưòng Liên hợp quốc, hỗ trợ công tác tăng cường và nâng cao vai trò của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP).

Theo quyết định, Hội đồng quản trị, đơn vị đứng đầu UNEP, từ nay sẽ mang tên Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc.

Theo bản tuyên bố của UNEP, hành động này phản ánh sự mở rộng quy chế thành viên của cơ quan này, cho phép tất cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc tham gia vào cơ quan quản trị của UNEP thay vì chỉ có 58 thành viên như trước đây, đồng thời cho biết sự ra đời của Hội đồng mới sẽ không làm thay đổi hoạt động của cơ quan quản trị, nhiệm vụ chung cũng như các mục tiêu của UNEP.

Đây là hành động cụ thể hóa quyết định của các quốc gia đưa ra tại phiên họp toàn thể đầu tiên của Hội đồng quản trị UNEP tổ chức tháng 2/2013, theo đó yêu cầu đặt tên lại cho cơ quan quản trị UNEP để phù hợp với vai trò mới nâng cao của tổ chức này.

Trước đó, tại Hội nghị Liên hợp quốc về phát triển bền vững Rio+20, lãnh đạo các nước đã quyết định tăng cường và nâng cao vai trò của UNEP, cụ thể là nâng cấp Hội đồng quản trị của cơ quan này lên quy chế thành viên toàn cầu.

Ảnh minh họa: vinanren.vn
Ảnh minh họa: vinanren.vn

Cùng ngày, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố báo cáo cảnh báo các nước trên thế giới việc thiếu hành động đối phó với biến đổi khí hậu có thể chặn đứng hoặc đảo ngược tiến trình phát triển trên thế giới. Cụ thể, biến đổi khí hậu nếu không được ngăn chặn kịp thời có thể đẩy 3 tỷ người trên thế giới vào cảnh đói nghèo vào năm 2050.

Theo bản báo cáo, tốc độ tăng trưởng cao của các nước đang phát triển đang là nhân tố chính đóng góp cho sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu đồng thời giúp cắt giảm tỉ lệ nghèo đói của thế giới.

Tuy nhiên, kết quả đáng mừng này đang bị đe dọa bởi những thách thức dài hạn mà toàn nhân loại đang phải đối mặt như tình trạng già hóa dân số, áp lực môi trường và bất bình đẳng trong xã hội.