Dự án KCN Thạnh Phú vẫn còn khiếu nại?

ThienNhien.Net – Mặc dù Khu công nghiệp Thạnh Phú (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) thành lập từ năm 2006, đã thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và giao đất cho chủ đầu tư, nhưng đến nay nhiều hộ dân tại xã Thạnh Phú vẫn gửi đơn khiếu nại vì cho rằng, việc tỉnh Đồng Nai thành lập Khu công nghiệp Thạnh Phú là trái với Quyết định số 227/2003/QĐ-TTg ngày 06/11/203 của Thủ tướng Chính phủ (Về việc phê duyệt điểu chỉnh Quy hoạch chung TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020).

Mặt khác, khi thu hồi đất bồi thường chưa thỏa đáng, không đúng với quy định về mức giá bồi thường của UBND tỉnh Đồng Nai và không cấp đất tái định cư để ổn định cuộc sống cho dân, vì vậy đã dẫn đến việc khiếu kiện kéo dài của công dân đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Theo đơn phản ánh cùng tài liệu kèm theo: Ngày 02/5/3003 Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 1269/QĐ-CT.UBND về việc chấp thuận giới thiệu địa điểm cho Công ty Công trình Giao thông Vận tải Đồng Nai lập thủ tục đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai với diện tích khoảng 177 ha tại xã Thạnh Phú. Thời hạn hiệu lực của Quyết định là 06 tháng kể từ ngày ký.

Chủ dự án (Công ty Công trình Giao thông Vận tải Đồng Nai) có trách nhiệm lập quy hoạch và lập dự án đầu tư và chỉ được phép sử dụng đất xây dựng hạ tầng và bố trí dự án đầu tư khi quy hoạch Khu công nghiệp và dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hoàn thành các thủ tục đầu tư, thủ tục thu hồi đất, thủ tục xây dựng và các thủ tục khác có liên quan theo quy định.

Quyết định số 1269/QĐ.CT.UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận giới thiệu địa điểm cho Công ty Công trình Giao thông Vận tải Đồng Nai được 06 tháng, thì vào ngày 06/11/2003 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 227/2003/QĐ-TTg (Về việc phê duyệt điểu chỉnh Quy hoạch chung TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020). Trong đó có xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu là vùng dự trữ phát triển và ngoại vi TP. Biên Hòa. Do vùng dự án Khu công nghiệp Thạnh Phú nằm trong vùng quy hoạch mở rộng TP. Biên Hòa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nên UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Thủ tướng.

Bản thiết kế KCN Thanh Phú (Ảnh: sonadezi.com.vn)
Bản thiết kế KCN Thanh Phú (Ảnh: sonadezi.com.vn)

Xét đề nghị của của UBND tỉnh Đồng Nai và ý kiến của Bộ kế hoạch và Đầu tư, ngày 03/7/2006, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 1015/TTg-CN, với nội dung: “Cho phép thành lập Khu công nghiệp Thạnh Phú, tỉnh Đồng Nai với quy mô diện tích 177,2 ha. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện dự án đầu tư. Xem xét cho phép đầu tư sau khi hồ sơ dự án được hoàn chỉnh, trên cơ sở đó tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và quyết định thành lập Khu công nghiệp Thạnh Phú theo quy định hiện hành”.

Tuy nhiên, các hộ dân cho rằng, Thủ tướng Chính phủ mới chỉ có Công văn chỉ đạo cho phép thành lập Khu công nghiệp Thạnh Phú nhưng chưa ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, mà tỉnh Đồng Nai đã thực hiện xây dựng Khu công nghiệp Thạnh Phú là trái với quy định của pháp luật.

Ngày 01/6/2007, UBND tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 1630/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình hạ tầng Khu công nghiệp Thạnh Phú, tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Giá bồi thường, hỗ trợ đất áp dụng theo Quyết định số 95/2006QĐ-UBND ngày 29/12/2006 ban hành về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2007, bao gồm: Đất ở tại nông thôn vị trí 2 là 250.000đ/m2; Đất nông nghiệp hạng 4 cây lâu năm là 35.000đ/m2; Đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, đất vườn ao liền kề với đất ở trong khu dân cư được bồi thường theo giá đất nông nghiệp cùng mục đích sử dụng được hỗ trợ thêm 30% giá đất ở liền kề (trường hợp phương án bồi thường chi tiết được trình duyệt trong năm 2008, nếu đơn giá đất năm 2008 có thay đổi thì việc tính toán áp giá bồi thường chi tiết về đất sẽ áp dụng theo đơn giá đất năm 2008 do UBND tỉnh ban hành).

Giá bồi thường cây trồng, nhà cửa, vật kiến trúc áp dụng theo quy định hiện hành. Trợ cấp các loại: Căn cứ theo Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách hỗ trợ di dời và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Tuy nhiên, khi thực hiện việc bồi thường để thu hồi đất, chính quyền dã không áp dụng việc hỗ trợ 30% giá đất ở liền kề và các chính sách hỗ trợ khác, mà chỉ bồi thường đổ đồng bằng 35.000đ/m2 giá đất nông nghiệp đã áp dụng cho năm 2007 và không tính giá theo thời điểm nhận tiền bồi thường. Nhiều hộ dân đến nay vẫn chưa nhận tiền bồi thường vì cho rằng đất của họ là đất phi nông nghiệp. Nếu tính theo quy định của UBND tỉnh Đồng Nai cho năm 2012 thì mức giá cao nhất là 4.000.000đ/m2 và thấp nhất là 360.000đ/m2. Vì vậy, nhiều hộ dân khiếu nại để đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Đồng Nai thực hiện việc bồi thường cho họ đúng theo chính sách pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Tại văn phòng UBND huyện Vĩnh Cửu, trao đổi với phóng viên, ông Hà Văn Tuân, chuyên viên tổng hợp, phụ trách nội chính cho biết: Do chưa thỏa mãn với mức giá bồi thường, nên nhiều hộ dân tại xã Thạnh Phú vẫn chưa nhận tiền bồi thường, đặc biệt là ông Nguyễn Đức Thắm vẫn thường xuyên khiếu nại.

Đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Đồng Nai rà soát lại sự việc và có hướng giải quyết thấu tình đạt lý, tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi thực hiện dự án.