Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu quy trình công nghệ xử lý bùn đỏ

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề tài nghiên cứu công nghệ sản xuất thép và vật liệu xây dựng từ nguồn thải bùn đỏ trong quá trình sản xuất alumin ở quy mô thử nghiệm.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo về kết luận của phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc nghiên cứu hoàn thiện quy trình xử lý bùn đỏ. Theo đó, kết quả nghiên cứu bước đầu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho thấy từ bùn đỏ có thể sản xuất được sắt xốp, gang, thép, vật liệu ứng dụng trong xử lý môi trường, sản xuất vật liệu không nung…

Thử nghiệm sản xuất mẻ 10 tấn bùn đỏ tạo ra 2,5 tấn thép (Ảnh: Quốc Hà/Chinhphu.vn)
Thử nghiệm sản xuất mẻ 10 tấn bùn đỏ tạo ra 2,5 tấn thép (Ảnh: Quốc Hà/Chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề tài nghiên cứu công nghệ sản xuất thép và vật liệu xây dựng từ nguồn thải bùn đỏ trong quá trình sản xuất alumin tại Tây Nguyên ở quy mô thử nghiệm. Cuối năm 2013 phấn đấu có kết quả nghiên cứu, thử nghiệm, báo cáo Thủ tướng.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt điều chỉnh tiến độ Đề tài nêu trên để thực hiện trong thời gian 12 – 18 tháng.

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam triển khai thực hiện bằng độc quyền sáng chế tách xút từ bùn đỏ về vấn đề hợp tác xử lý thu hồi xút từ bùn đỏ tại nhà máy alumin do Vinacomin làm chủ đầu tư. Ngoài ra, Vinacomin còn phải nghiên cứu và lập Dự án đầu tư sản xuất sắt xốp từ bùn đỏ theo phương pháp hoàn nguyên, báo cáo Thủ tướng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu việc sử dụng xỉ trong quá trình sản xuất sắt xốp từ bùn đỏ, báo cáo Thủ tướng trong tháng 6/2013.

Trước đó, việc xử lý bùn đỏ tại dự án bô xít khiến nhiều chuyên gia lo ngại sau hiện tượng tràn khoang bùn đỏ ở Hungary. Theo Vinacomin, hai hồ chứa bùn đỏ tại Dự án Tổ hợp bô xít – nhôm Lâm Đồng đủ đảm bảo dung tích chứa trong 36 năm. Diện tích chứa bùn đỏ số 1 là 110 héc ta, dung tích 8.350.000 m3, đảm bảo dung tích chứa cho 15 năm. Hồ số 2 có diện tích 209 héc ta, 11.420.000 m3, sử dụng trong 15 năm.