Cơ hội tham gia thực địa Cồn Sơn, Cần Thơ

Nhóm Deltas Youth Alliance dự kiến tổ chức chuyến thực địa Cồn Sơn (Cần Thơ) cho 20 thành viên vào sáng Chủ Nhật, 17/03/2013

Hạn cuối đăng ký: 13/03/2013

Liên hệ:

Email: deltasyouth@gmail.com

Điện thoại: 0986 240 562

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.