Hà Nội phê duyệt đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng

ThienNhien.Net – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trần Xuân Việt vừa ký ban hành Quyết định số 1833/QĐ-UBND phê duyệt “Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng thành phố Hà Nội”.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Theo đó, việc xác định tiền chi trả cho chủ rừng và hộ nhận khoán bảo vệ rừng theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về “Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”. Số tiền trực tiếp từ bên chi trả dịch vụ môi trường rừng được coi là 100% và sử dụng như sau: Được sử dụng tối đa 10% để chi trả cho các hoạt động quản lý hành chính văn phòng theo cơ chế ủy thác, chi cho các hoạt động tiếp nhận tiền, thanh quyết toán, kiểm tra, giám sát, kiểm toán; hỗ trợ cho các hoạt động liên quan đến nghiệm thu, đánh giá rừng; hỗ trợ cho các hoạt động kỹ thuật theo dõi chất lượng dịch vụ môi trường rừng; hỗ trợ cho các hoạt động liên quan đến việc chi trả dịch vụ môi trường rừng các cấp huyện, xã, thôn.

Được sử dụng kinh phí không quá 5% làm quỹ dự phòng, để hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được giao, khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài trong trường hợp có thiên tai, khô hạn.

Số kinh phí 85% còn lại, để chi trả cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng. Trường hợp chủ rừng là tổ chức nhà nước có thực hiện khoán bảo vệ rừng thì được sử dụng 10% trong số 85% kinh phí trên để thực hiện việc kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, đánh giá chất lượng, số lượng rừng để thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm và 90% kinh phí chi trả cho hộ được nhận khoán.

Hiện nay, thành phố có diện tích rừng và đất lâm nghiệp phân bố trên địa bàn 61 xã, thuộc 7 huyện, thị xã với tổng diện tích 28.851ha, chiếm 8,6% diện tích đất tự nhiên. Kết quả điều tra hệ thực vật, động vật rừng của Hà Nội cho thấy: có 1.205 loài thực vật thuộc 649 chi, 160 họ thực vật bậc cao (36 loài thực vật quý hiếm, 7 loài thực vật đặc hữu, 185 loài thực vật có giá trị sử dụng gỗ, 3 loài thực vật đa tác dụng, 150 loài có tác dụng chữa bệnh); 342 loài động vật có xương sống (63 loài thú, 191 loài chim, 61 loài bò sát, 27 loài lưỡng thể…). Hệ thống rừng, cây xanh môi trường của Hà Nội gắn liền với nhiều khu du lịch văn hóa, giải trí, du lịch tâm linh, danh lam thắng cảnh nổi tiếng.