Đưa các nhà máy đủ điều kiện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị liên quan có kế hoạch cụ thể đưa các nhà máy điện có đủ điều kiện tham gia trực tiếp giao dịch vào thị trường phát điện cạnh tranh để nâng cao tính cạnh tranh và giá điện trên thị trường phản ánh đúng giá biên.

Ảnh minh họa: dddn.com.vn
Ảnh minh họa: dddn.com.vn

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cần tăng cường công tác kiểm tra các nhà máy điện; giám sát thường xuyên hoạt động của thị trường điện để hướng dẫn, điều chỉnh, phối hợp xử lý kịp thời các vướng mắc, bất cập xảy ra; chỉ đạo từng bước nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để phục vụ tốt hơn cho công tác vận hành, giám sát thị trường; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cho hình thành thị trường bán buôn điện cạnh tranh…

Phó Thủ tướng cũng giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm hoàn thành các điều kiện tiên quyết về mặt kỹ thuật và thương mại để đưa các nhà máy điện hoạch toán phụ thuộc trong các Tổng công ty phát điện (Genco) tham gia thị trường điện.

Đồng thời, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc tính kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2013 trước ngày 10/3/2013 để trình Bộ Công Thương thẩm định, ban hành.

Được biết, sau hơn 7 tháng đi vào hoạt động chính thức, thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam đã thể hiện các mặt tích cực như hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy, cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội; tăng tính công khai, minh bạch trong công tác huy động nguồn điện; giá điện được hình thành trên quy luật cung cầu khách quan, khuyến khích cạnh tranh giữa các nhà máy điện, tạo tín hiệu từ thị trường để từng bước thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế vào phát triển các nguồn điện… Tuy nhiên, thị trường điện cũng bộc lộ một số nhược điểm hạn chế cần phải khắc phục như số giờ giá thị trường đạt giá sàn và giá trần chiếm tỷ trọng lớn, vấn đề thanh toán, xác định sản lượng hợp đồng, đánh giá việc bảo đảm công bằng trong công tác điều hành thị trường…