Chính phủ thảo luận Đề án chủ động ứng phó biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Trong phiên họp thường kỳ tháng 2/2013 ngày 28/2, Chính phủ đã nghe và thảo luận về dự thảo Đề án chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường.

Ảnh minh họa: cantho.gov.vn
Ảnh minh họa: cantho.gov.vn

Nước ta có diện tích tự nhiên không lớn, dân số đông, là quốc gia ven biển, dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng. Bên cạnh đó, ở nước ta, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, triều cường gây ngập lụt ở một số thành phố ven biển, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, thiên tai thất thường cực đoan hơn. Tài nguyên chưa được sử dụng hợp lý, hiệu quả, còn lãng phí. Ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, suy giảm rừng và đa dạng sinh học mặc dù được kiềm chế nhưng vẫn tiếp tục tăng.

Xung đột giữa bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường với khai thác tài nguyên, phát triển kinh tế gia tăng, ở một số nơi trở nên gay gắt. Biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội, mọi đối tượng, nhất là những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, dân nghèo vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, việc xây dựng Đề án là cần thiết.

Về phạm vi, Đề án tập trung đánh giá tình hình, làm rõ nguyên nhân và đề ra chủ trương, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; bảo vệ tài nguyên đất, nước, khoáng sản, rừng, nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường.

Bảo vệ tài nguyên trong Đề án được hiểu bao gồm quản lý khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững, gìn giữ, bảo tồn và phát triển tài nguyên.

Mục tiêu tổng quát của Đề án đến năm 2020 là từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động hơn trong phòng, tránh thiên tai, giảm nhẹ cường độ phát thải khí nhà kính; tạo bước chuyển biến cơ bản về khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên; kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học nhằm bảo đảm chất lượng môi trường sống, duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.

Đề án đã đề ra những mục tiêu cụ thể đến năm 2020 liên quan đến nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Các giải pháp chủ yếu được đề án đề cập bao gồm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tự giác sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường; đổi mới, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên, môi trường; tăng cường huy động nguồn lực tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của khoa học công nghệ, đẩy mạnh hợp tác hội nhập quốc tế và mở rộng đối tác chiến lược trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;…

Khẳng định việc xây dựng Đề án là cần thiết, ý kiến đóng góp của thành viên Chính phủ cho rằng, Đề án cần quan tâm, đề ra các giải pháp hiệu quả hơn trong huy động các nguồn lực cũng như xem xét các cơ chế, chính sách huy động cả xã hội và huy động tối đa sự hợp tác, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế tham gia thực hiện. Bên cạnh đó, Đề án cũng cần sắp xếp, xác định các mục tiêu cần ưu tiên thực hiện.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành hữu quan để tiếp tục bổ sung, xây dựng và sớm hoàn thiện Đề án.