Hà Nội phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 7,5%

ThienNhien.Net – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt vừa ký Quyết định số 710/QĐ-UBND, phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012- 2020.

Quy hoạch nhằm thiết lập, quản lý, bảo vệ phát triển bền vững 26.621 ha đất và rừng được quy hoạch cho 3 loại rừng; Điều chỉnh kịp thời những bất hợp lý quy hoạch cho 3 loại rừng; đẩy mạnh việc giao rừng, giao đất lâm nghiệp ổn định, lâu dài cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, đảm bảo tất cả diện tích rừng đều có chủ thể quản lý cụ thể; Bảo vệ nguồn nước và môi trường sinh thái, góp phần tạo ra môi trường sinh thái bền vững cho Thành phố…

Theo đó, Thành phố phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ của rừng lên 7,5%. Thu nhập đạt 40-60 triệu đồng/1ha đất lâm nghiệp/năm; Tạo công ăn việc làm hàng năm từ 10.000 – 15.000 lao động; Khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung 406ha; Nâng cấp rừng trồng trong rừng phòng hộ: 1.561 ha; Làm giàu 315 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt; Trồng 6.453 ha rừng; Hoàn thành giao đất lâm nghiệp, gắn với giao rừng, cho thuê 20.383 ha rừng; Hoàn thành việc cắm mốc ranh giới 3 loại rừng.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Để đạt được các mục tiêu trên, Quy hoạch đã đề ra một số giải pháp chính như: Giải pháp về tổ chức quản lý và tổ chức sản suất; Về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và khuyến lâm; Giải pháp về đất đai, về vốn; phát triển nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác quốc tế…

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu sản phẩm dự án theo đúng đề cương đã được UBND Thành phố phê duyệt; Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch.

UBND các huyện, thị xã có rừng chủ động, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ban, ngành xây dựng, thực hiện kế hoạch, dự án bảo vệ và phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy cho từng giai đoạn và hàng năm của địa phương; Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường có rừng thực hiện kế hoạch, dự án bảo vệ và phát triển rừng, PCCC cho từng giai đoạn và hàng năm.