Tuyên Quang chuyển mục đích sử dụng hơn 110 ha đất

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Tuyên Quang quyết định chuyển mục đích sử dụng 111,30 ha đất để thực hiện 47 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật bảo vệ và phát triển rừng.

47 dự án, công trình trên bao gồm: Dự án nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn huyện Na Hang; Đường giao thông khu Trung tâm huyện lỵ Yên Sơn; Cải tạo nâng cấp đường ĐT189; Kè bờ suối Bình Xa; Khu dân cư trung tâm xã Đông Thọ, xã Quyết Thắng, xã Tân Trào; xây dựng mở rộng trường Cao đẳng Tuyên Quang; Trung tâm y tế huyện Sơn Dương; Xây dựng UBND xã Ninh Lai…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo thực hiện việc sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ ngay sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hướng dẫn các địa phương thực hiện quy định nêu trên.