Ký hợp đồng BOT Nhiệt điện Vĩnh Tân 1

ThienNhien.Net – Ngày 26/12, Lễ ký tắt hợp đồng BOT và bảo lãnh chính phủ (GGU) cho dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 diễn ra tại Hà Nội.

Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 có công suất 1.200 MW đặt tại tại Vĩnh Tân (Bình Thuận) do Tổ hợp gồm Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Công ty Lưới điện phương Nam Trung Quốc (CSG), Công ty Điện lực Quốc tế Trung Quốc (CPIH) đầu tư và triển khai từ tháng 11/2006.

Đây là dự án nằm trong Quy hoạch Trung tâm điện lực Vĩnh Tân – Bình Thuận gồm 3 dự án: Vĩnh Tân 1 (1.200 MW), Vĩnh Tân 2 (1.200 MW) và Vĩnh Tân 3 (2.000 MW).

Tại Lễ ký đại diện Bộ Công Thương đề nghị Tổ hợp nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan của Việt Nam trong quá trình triển khai và khởi công xây dựng nhằm đảm bảo tiến độ theo cam kết đưa dự án vào vận hành vào cuối năm 2017.