Gỡ vướng chính sách ưu đãi đầu tư khu kinh tế, khu công nghiệp

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chính sách ưu đãi đầu tư đối với khu kinh tế, khu công nghiệp.

Một khu công nghiệp ở Phú Thọ (Ảnh: ThienNhien.Net)
Một khu công nghiệp ở Phú Thọ (Ảnh: ThienNhien.Net)

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra, khảo sát thực tế tình hình hoạt động của một số khu kinh tế, khu công nghiệp (KKT, KCN).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ ngành liên quan tổ chức 1 đoàn đi khảo sát thực tế tại một số nước có mô hình quản lý tiên tiến để xây dựng Đề án kiện toàn bộ máy và mô hình quản lý nhà nước đối với KKT, KCN, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý IV/2013.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 12/2012, cả nước có 283 KCN được thành lập với tổng diện tích khoảng 80.100 ha, trong đó diện tích có thể cho thuê gần 52.100 ha. Trong đó, 178 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích trên 47.300 ha và 105 KCN đang trong giai đoạn đến bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích 32.800 ha.

Trong 11 tháng đầu năm 2012, các KCN đã thu hút được 300 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ USD và 200 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn tăng thêm 2,2 tỷ USD; thu hút 200 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng và 50 dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 5.500 tỷ VND.

Luỹ kế đến cuối tháng 11/2012, các KCN đã thu hút 4.400 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 66 tỷ USD, vốn thực hiện hơn 34 tỷ USD; 4.900 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 440.000 tỷ VND, vốn thực hiện 230.000 tỷ đồng.

Cũng tính đến nay, cả nước có 15 KKT ven biển được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước hơn 697.800 ha. Các KKT đã thu hút 150 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 38 tỷ USD và 600 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 410.000 tỷ đồng.

Tổng cộng các KCN, KKT tạo việc làm cho khoảng 1,76 triệu lao động và tạo ra 1/3 GDP cả nước.