UNDP tuyển chuyên gia tư vấn

Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) Việt Nam cần tuyển chuyên gia tư vấn cho dự án: “Tăng cường năng lực xây dựng chính sách phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2012-2016”.

Hạn nộp hồ sơ: 5h chiều ngày 13/12/2012.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.