Thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị nhà máy nhiệt điện

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt cơ chế thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện được xây dựng và đưa vào vận hành giai đoạn 2012 – 2025.

Nhà máy nhiệt điện (Ảnh: Báo Lao động)

3 dự án nhà máy nhiệt điện áp dụng cơ chế này là: Sông Hậu 1, Quảng Trạch 1 và Quỳnh Lập 1. Việc áp dụng Cơ chế này (bao gồm cả mở rộng danh mục thiết bị đã chế tạo trong nước) cho các dự án nhiệt điện khác tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Mục tiêu chung là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo trong nước từng bước nâng cao năng lực, tiến tới làm chủ công nghệ thiết kế và chế tạo thiết bị cho các nhà máy nhiệt điện, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp cơ khí trong nước.

Trong đó, thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước các hệ thống thiết bị phụ (bao gồm toàn bộ các thiết bị đồng bộ với các thiết bị chính là lò hơi, turbin và máy phát điện) của 3 dự án nhà máy nhiệt điện nêu trên với mục tiêu bảo đảm tỷ lệ giá trị công tác tư vấn thiết kế chế tạo và dịch vụ kỹ thuật do các đơn vị tư vấn trong nước thực hiện đạt không dưới 40% cho dự án thứ nhất (dự kiến dự án Quảng Trạch 1), không dưới 60% cho dự án thứ hai (dự án Sông Hậu 1) và không dưới 80% từ dự án thứ ba (dự án Quỳnh Lập 1) trở đi.

Ngoài ra, việc thực hiện thí điểm cũng cần bảo đảm tỷ lệ giá trị thiết bị chế tạo do các doanh nghiệp cơ khí trong nước thực hiện không dưới 50% cho dự án thứ nhất và thứ hai (Quảng Trạch 1 và Sông Hậu 1), không dưới 70% từ dự án thứ 3 (Quỳnh Lập 1) trở đi.

Các đơn vị tư vấn trong nước tham gia tư vấn hỗ trợ chủ đầu tư thiết kế và tổ chức quản lý thực hiện dự án gồm: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí (PVE); Viện Năng lượng; Các Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 1, 2, 3, 4.