Nhà máy điện cũng thuộc lĩnh vực đầu tư PPP

348/416 vị đại biểu Quốc hội tham gia ý kiến đã chọn quy định nhà máy điện là một trong các lĩnh vực đầu tư PPP.

Thảo luận tại hội trường ngày 28/5/2020 nhiều đại biểu chọn phương án 1.

Chuẩn bị thông qua dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) vào cuối kỳ họp thứ 9 đang diễn ra, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tại hội trường ngày 28/5/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội  vừa xin ý kiến đại biểu Quốc hội về 2 phương án đối với quy định nhà máy điện là một trong các lĩnh vực đầu tư PPP (điểm b khoản 1 Điều 4).

Phương án 1: Lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực.

Phương án 2: Lưới điện, trừ các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực.

Kết quả có 416 vị đại biểu thể hiện chính kiến, 348 vị chọn phương án 1, phương án 2 được 68 vị đồng ý, 7 vị có ý kiến khác.

Trước đó, tại phiên thảo luận trực tuyến, một số vị đại biểu cũng đã nêu lý do chọn nhà máy điện để đầu tư theo phương thức PPP .

Theo đại biểu Nguyễn Thanh Hiền (Nghệ An) thì lựa chọn này phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, yêu cầu việc phát triển năng lượng nhanh và bền vững, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia phát triển năng lượng, có cơ chế khuyến khích thu hút vốn ngoài nhà nước đầu tư xây dựng vào hệ thống truyền tải điện quốc gia, vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia độc lập dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Lý do nữa được đại biểu nêu là hiện nay đã có nhiều dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện được đầu tư theo phương thức PPP, do đó đại biểu Hiền đồng ý chọn phương án áp dụng phương thức đầu tư này đối với lĩnh vực lưới điện, nhà máy điện và trừ nhà máy thủy điện.

Cũng chọn phương án 1, song đại biểu Phạm Thị Thu Trang (Quảng Ngãi) đề nghị xem xét quy định ở quy mô nhất định đối với thủy điện thì cho phép đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Vì thực tế hiện nay có nhiều dự án thủy điện nhỏ đã được tư nhân thực hiện và cung cấp điện.

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư sẽ được Quốc hội bấm nút vào chiều 18/6.