Giảm 10% mức tiêu thụ chất làm suy yếu tầng ô-zôn vào năm 2015

ThienNhien.Net – Trên cơ sở đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kết quả đàm phán Dự án “Kế hoạch loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn 1” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt Nhà nước ta ký Hiệp định viện trợ của Dự án trên. Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Từ năm 2010, theo quyết định của các bên tham gia nghị định thư Montreal (về các chất làm suy giảm tầng ô-zôn), Việt Nam bắt đầu triển khai các hoạt động loại trừ các chất HCFC. Theo quy định của nghị định thư, đến năm 2015 Việt Nam phải giảm trừ 10% mức tiêu thụ HCFC theo mức cơ sở.

HCFC, CFC… là hóa chất được sử dụng trong cơ chế làm lạnh của thiết bị điều hòa, máy lạnh và cũng là những chất làm suy yếu tầng ô-zôn. Ở Việt Nam, các chất HCFC được sử dụng chủ yếu là R-22 dùng trong điều hòa không khí và các hệ thống cấp đông của kho lạnh thủy hải sản, R-141b dùng trong sản xuất xốp.