Dự án cảnh báo sớm lũ lụt giai đoạn 2 nhận tài trợ hơn 1,2 triệu USD

ThienNhien.Net – Dự án Tăng cường năng lực cảnh báo sớm lũ lụt giai đoạn 1 (FEW1) do Cơ quan Phát triển Thương mại Hoa Kỳ (USTDA) tài trợ, được thực hiện từ 1/2010 – 10/2011. Dự án đã xây dựng và trình diễn thành công hệ thống hỗ trợ ra quyết định cảnh báo sớm (hệ thống VinAWARE) dành cho cấp ra quyết định ở Trung ương trong công tác quản lý lũ lụt ở miền Trung.

(Ảnh minh họa: baomoitruong.com)

Để phát huy hiệu quả giai đoạn 1 và hỗ trợ công tác quản lý thiên tai, đặc biệt là nâng cao năng lực quản lý thiên tai, theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đồng ý hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường năng lực cảnh báo sớm lũ lụt giai đoạn 2 (FEW2) trong thời gian 2 năm (2013 -2014) với tổng kinh phí dự kiến 1.269.050 USD, trong đó vốn tài trợ không hoàn lại của USAID là 1.222.050 USD.

Mục đích ngắn hạn của Dự án nhằm nâng cấp hệ thống VinAWARE thông qua việc tích hợp số liệu thủy văn và số liệu hỗ trợ ra quyết định trong quản lý thiên tai vào hệ thống ra quyết định cho khu vực miền Trung.

Về dài hạn, dự án hỗ trợ công tác quản lí rủi ro thiên tai của các cơ quan quản lý Việt Nam thông qua hệ thống hỗ trợ ra quyết định về bão, lũ.

Bộ Nông nghiệp đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Chính phủ đưa Dự án vào Danh mục tài trợ chính thức từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hoa Kỳ; giao Bộ Nông nghiệp thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện Dự án theo quy định.

Để có cơ sở thẩm định dự án và trình Bộ Nông nghiệp ra quyết định phê duyệt, Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ NN&PTNT) đã gửi các Ban, ngành liên quan văn bản xin góp ý cho dự án này.