Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ cấp nước thi công dự án điện hạt nhân

ThienNhien.Net – Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 8275/VPCP-KTTH ngày 17/10/2012 về việc thực hiện dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận xác định cụ thể nhu cầu và kế hoạch sử dụng nước từ Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ để phục vụ thi công và vận hành (nếu có) nhà máy điện hạt nhân.

Bên cạnh đó, cần đề xuất các phương án cấp nước phục vụ thi công và vận hành nhà máy điện hạt nhân có dùng nước của Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ hoặc kết nối với Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ.

Trên cơ sở ý kiến của UBND tỉnh Ninh Thuận về hai vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp sẽ tiến hành tính toán, rà soát lại quy mô và các hạng mục ưu tiên đầu tư giai đoạn 1 của dự án, đặc biệt là những hạng mục trực tiếp phục vụ thi công nhà máy điện hạt nhân để xác định nhu cầu vốn cần thiết, đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan đề xuất cơ chế huy động các nguồn vốn thực hiện dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.