Cân đối vốn sửa chữa hồ chứa nước Xạ Hương

ThienNhien.Net – Phúc đáp UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc xử lý cấp bách chống thấm đập đất hồ chứa nước Xạ Hương, huyện Tam Đảo, Bộ Nông nghiệp khẳng định, trong khi chưa có nguồn kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa, đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo kiểm tra, có phương án bảo đảm an toàn công trình, đầu tư kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn khác để sửa chữa, bảo đảm an toàn công trình và dân cư vùng hạ lưu.

Bên cạnh đó, Bộ đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão nhằm bảo đảm an toàn công trình.

Từ năm 2007, dự án đầu tư sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Xạ Hương đã được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 2924/QĐ-BNN-TL, trong đó có hạng mục sửa chữa chống thấm đập đất theo phương án áp trúc mở rộng mặt cắt đập về phía hạ lưu, gia cố mái thượng lưu bằng đá lát.

Hiện Bộ đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các hồ. Tuy nhiên, do chưa cân đối được nguồn kinh phí nên hiện nay chưa bố trí được nguồn vốn.