EU và WB hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Ngày 8/11, Ngân hàng Thế giới (WB) thông qua khoản tín dụng trị giá 70 triệu USD cho Khoản vay chính sách phát triển về biến đổi khí hậu số 2, là chương trình thứ hai của ba chương trình cho vay nhằm hỗ trợ chính phủ Việt Nam tăng cường năng lực thể chế cần thiết trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

Khoản tín dụng này cung cấp tài chính song song với chương trình hỗ trợ ngân sách từ nhiều nhà tài trợ cho Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu của Chính phủ. Theo đó, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Chương trình Phát triển Pháp (AfD) sẽ đồng hỗ trợ khoảng 145 triệu đô la Mỹ, Cơ quan phát triển quốc tế Australia (AusAID) sẽ cung cấp khoảng 8 triệu đô la Úc, và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Korea Eximbank) cung cấp khoảng 30 triệu đô la Mỹ, nâng tổng số tiền lên khoảng 253 triệu đô la Mỹ theo như đề xuất hoạt động của dự án.

Dự án này bao gồm 5 hoạt động chính sách theo 3 trụ cột chuyên đề: thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động và các vấn đề liên ngành. Dự án sẽ tập trung vào ngành nước, năng lượng, lồng ghép biến đổi khí hậu vào công tác lập kế hoạch phát triển và tạo một môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động cung cấp tài của biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, hoạt động chính sách đã và đang hỗ trợ xây dựng bộ Luật về Nguồn nước, áp dụng các quy định về chất lượng và chứng nhận chất lượng cần thiết cho các nhà quản lý và kiểm toán năng lượng. Dự án cũng hỗ trợ xây dựng Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu, chuẩn bị sẵn một khuôn khổ phối hợp quốc gia nhằm giảm thiểu rủi ro từ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, và các cơ chế thể chế khuyến khích các nguồn tài chính hỗ trợ hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Trước đó, ngày 31/10, Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) cũng cung cấp một khoản vay trị giá 150 triệu EUR cho Việt Nam nhằm góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc tránh hoặc giảm lượng khí thải của hiệu ứng nhà kính bằng việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả năng lượng.

Đây là khoản vay thứ hai theo loại hình này ở Việt Nam. Khoản đầu tiên là Hiệp định vay khung về tín dụng môi trường cho Việt Nam trị giá 100 triệu Euro được ký vào tháng 5 năm 2009 cho các dự án đầu tư góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và hỗ trợ các dự án có yếu tố EU, đã được hai bên thực hiện thành công.