Phê duyệt 47,6 tỷ USD hỗ trợ thực thi REDD+

ThienNhien.Net – Tại Hội nghị lần thứ 9 diễn ra tại Congo cuối tháng 10 vừa qua, Ban Chính sách Chương trình UN-REDD(1) đã thông qua chương trình làm việc 2 năm, đồng thời xem xét khoản tài chính 47,6 tỷ USD đầu tư cho các hoạt động REDD+(2) toàn cầu và hỗ trợ cho các quốc gia thực thi REDD+ giai đoạn 2013-2014.

Khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ cho 46 quốc gia đối tác của Chương trình thực hiện các hoạt động xây dựng năng lực quản lý rừng, thúc đẩy các bên liên quan, tăng cường các lợi ích của rừng và tiềm năng của REDD+ trong định hướng chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.

Tại Hội thảo, Ban Chính sách cũng tiếp nhận cam kết tài trợ 2 tỷ USD từ Công quốc Luxembourg, nhà tài trợ thứ sáu cho Chương trình UN-REDD sau Đan Mạch, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Nauy và Tây Ban Nha, nâng tổng số khoản tài trợ lên con số gần 156 triệu USD.

Tại Hội Thảo, Congo, Indonesia và Việt Nam, 3 quốc gia đối tác đầu tiên của Chương trình đang trong quá trình hoàn thiện Chương trình UN-REDD quốc gia, đã trình bày những kết quả đạt được trong chương trình UN-REDD quốc gia.

Ảnh: ThienNhien.Net

Ban Chính sách cũng đưa ra quyết định quan trọng khi phê duyệt thể thức hoạt động của Chương trình “Tier 2” với mục tiêu triển khai kênh tài trợ mới cho phép UN-REDD kết nối các nhà tài trợ với các quốc gia đối tác có nguyện vọng xây dựng hợp tác dựa trên các tiêu chuẩn và biện pháp của Chương trình UN-REDD.

Tại Hội nghị, Kết luận và kiến nghị từ bản đánh giá nhu cầu quốc gia của Chương trình UN-REDD và công bố đầu tháng 10 vừa qua đã được Ban chính sách đánh giá cao.

Tham gia Hội thảo có 100 đại diện từ 29 quốc gia đối tác của Chương trình UN-REDD, các nhà tài trợ, các quan sát viên thường trực từ Quỹ Đối tác Carbon rừng, Công ước Khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu, đại diện các dân tộc thiểu số và các tổ chức xã hội dân sự từ châu Phi, châu Á-Thái Bình Dương, châu Mỹ La tinh và vùng Caribê….

Cuộc họp của Ban Chính sách lần thứ 10 dự kiến sẽ được tổ chức tại Indonesia vào tháng sáu năm 2013.


(1) UN-REDD: Chương trình Giảm khí thải từ mất rừng và suy thoái rừng của Liên Hợp quốc

(2) REDD+: Giảm khí thải từ mất rừng và suy thoái rừng kết hợp Bảo tồn, Quản lý bền vững, Tăng dự trữ các-bon