Huế đầu tư 2 tỷ đồng vệ sinh môi trường 10 xã

Ảnh minh họa: Hương Giang

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt dự án đầu tư Vệ sinh môi trường tại 10 xã (năm 2013) với tổng nguồn vồn gần 2 tỷ đồng do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư.

Dự án nhằm góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn cho 10 xã trên toàn tỉnh là: Phong Hiền, Phong Mỹ (huyện Phong Điền), Quảng Thái, Quảng Phú (huyện Quảng Điền), Vinh Mỹ, Vinh Giang (huyện Phú Lộc), Phú Mỹ, Phú An, Phú Xuân (huyện Phú Vang), Thượng Nhật (huyện Nam Đông).

Nội dung của dự án là đầu tư mua sắm 16 xuồng chứa rác bằng thép, dung tích 10m3; 75 xe thu gom rác làm bằng nhựa Composite, dung tích 660lít/xe và 240 thùng chứa rác nhựa HDPE, dung tích 240 lít/thùng cho các xã.