Hơn 4,5 tỷ đồng triển khai dự án xử lý tồn dư thuốc bảo vệ thực vật

Lễ khởi công dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn dư kho vật tư nông nghiệp tại thôn Thái Lai, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

ThienNhien.Net – Sáng 6/10, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa, UBND xã Thiệu Tâm và Cty TNHH MTV Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường tổ chức Lễ khởi công dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) tồn dư kho vật tư nông nghiệp tại thôn Thái Lai, xã Thiệu Tâm.

Mục tiêu của dự án nhằm xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn dư tại kho vật tư nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Dự án có tổng mức đầu tư 4.585 triệu đồng, thời gian thực hiện trong 3 năm.

Dự án hoàn thành sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn dư tại khu vực, bảo vệ sức khỏe của nhân dân trong vùng, góp phần bảo vệ môi trường phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.