Khánh Hòa xin chuyển đất rừng xây hồ chứa nước 401 tỉ đồng

Ngày 18.10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Hồ Chà Rang.

Tháng 7.2021, Bộ NNPTNT có chủ trương đầu tư Dự án Hồ Chà Rang với số tiền 401 tỉ đồng tại Khánh Hòa. Mục tiêu của dự án nhằm cấp nước cho khoảng 250ha nuôi trồng thuỷ sản; tưới cho khoảng 55ha lúa và 325ha màu, cây ăn quả; tưới hỗ trợ cho khoảng 48 ha lúa thuộc khu tưới hồ Sở Quan thuộc các xã Ninh Hưng, Ninh Lộc, thị xã Ninh Hoà.

Theo dự kiến, tỉnh Khánh Hòa sẽ xây dựng hồ chứa nước Chà Rang có dung tích toàn bộ xấp xỉ 6 triệu m3 bao gồm các hạng mục như đập tạo đất hồ, tràn xả lũ, cống lấy nước và các công trình phụ trợ.

Riêng hệ thống dẫn nước tưới sẽ gồm kênh khu tưới Ninh Hưng dài khoảng 4km; kênh khu tưới Ninh Lộc và cấp nước cho nuôi trồng thủy sản bằng đường ống dài khoảng 5km.

UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá việc xây hồ chứa nước Chà Rang có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế của định phương cho 2 xã Ninh Hưng, Ninh Lộc, thuộc thị xã Ninh Hòa.

Cụ thể, nhiều năm qua, khu vực dự án có tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản và cây ăn quả năng suất và giá trị kinh tế cao, tuy nhiên hệ thống thủy lợi khu vực dự án hiện nay chưa được đầu tư đồng bộ hoặc đã xuống cấp nên chỉ đáp ứng được khoảng 30% so với nhu cầu dùng nước phục vụ nông nghiệp…

Sau khi rà soát, tỉnh Khánh Hòa nhận thấy diện tích đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ Chà Rang, thuộc quy hoạch rừng sản xuất và ngoài quy hoạch 3 loại rừng.

Từ cơ sở trên, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh Khánh Hòa xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Hồ Chà Rang.